Общини

Павел баня – домът на лековитите води

Павел баня се намира в сърцето на Розовата долина, на север гледа към Стара планина, а на юг – към Средна гора. Селището е основано след Освобождението от турско робство. Тогава част от жителите на съседното с. Турия, което било опожарено, се преселват на територията на сегашния град. Кръщават мястото, на което се заселват, на свети Павел и на княз Павел - брат на руския Цар Освободител. От дълбока древност земите в този регион са били използвани за лечение. Около горещите минерални извори в града при археологически разкопки са били открити останки от античен град, римски бани и балнеоложки съоръжения, голяма християнска църква и други сгради. Това свидетелства, че курортът е бил известен назад в историята. И до днес са запазени много археологически забележителности, като тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища. Още преди хилядолетия местността е била център на тракийската материална и духовна култура.  С течение на времето, след основаване на селището като такова, благодарение на минералната вода Павел баня се развива все повече и повече и през 1979 г. е обявена за град. Лековити води извират от 7 естествени сондажни източника и са със средна температура от 51 до 63 градуса. И в наши дни характерна традиция тук са балнеоложкият туризъм, както и производството и обработката на етеричномаслени култури като лавандула, казанлъшка роза и салвия. За притока на туристи, чийто брой достига до около 30 хил. годишно, допринасят и множеството празници, които се честват в града, и запазените български обичаи. Сред най-обичаните са кукерските празници и Празникът на розата и минералната вода, на който се избират царица „Роза” и крал „Минерална вода”. Днес в Павел баня живеят малко под 3 хил. души.    

Кметът Станимир Радевски:

Разбитите пътища са ни големият проблем

Станимир Радевски е роден на 12 юни 1952 г. Завършил е Националната спортна академия в София и Висшия институт за подготовка на офицери. Работил е като треньор на ДФС „Розова долина” - Казанлък, и на националния отбор на България по колоездене. Работил е в Министерството на вътрешните работи. Бил е зам.-началник на областния отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в Стара Загора. В момента изпълнява третия си мандат като кмет на Павел баня. Женен е, с две деца.

      Г-н Радевски, кои според вас са най-силните отрасли на икономиката, които биха могли да привлекат инвеститори в Павел баня? Най-силните отрасли на икономиката в момента са туризмът и земеделието. И това според мен са отраслите, които трябва да бъдат и национални приоритети и да бъдат подпомагани. Община Павел баня е национален балнеоложки център и като такъв естествено най-силно развит е туризмът. Нашата вода е излекувала безброй хора и е прославила нашето малко градче и по света. Има добра база за настаняване – според желанията и възможностите на всеки. През 2010 г. отвори врати нов четиризвезден хотел с 98 легла и рехабилитационен център. Общо около 800 легла има в балнео- и спа хотели, всеки от които със собствена лечебна база, която е заета целогодишно. Места за настаняване има и в семейни хотели, къщи за гости и самостоятелни стаи за настаняване – над 700 легла, категоризирани от една до три звезди. Природата е щедра към нашия регион – Павел баня е разположена между Стара планина на север и Средна гора на юг. Това е предпоставка за умерен климат, не много топло лято и мека зима. Язовир „Копринка” е в непосредствена близост до града, предоставяйки възможности за риболов и почивка. Природата разкрива красотата си във всички посоки, накъдето и да се отправи погледът. Освен туризъм в общината добре се развива и земеделието. Масивите с маслодайна роза са над 5000 дка. Девет са работещите розоварни в общината. С всяка изминала година се увеличават обработваемите земи – масиви с трайни насаждения, лавандула, тютюн и др.   Надявате ли се и на чуждестранни инвестиции? Има ли такива заявки? За последните осем години е имало множество предложения и намерения. Аз лично не съм спрял нито едно от тях, но по една или друга причина единствената реализирана голяма чуждестранна инвестиция е „Габровница” АД.   Какви са конкретните ви намерения в сферата на туризма за този мандат? Общината има с какво да се похвали в това направление – например село Габарево със своите сто чешми, от които тече различна вода. Възможностите за развитие на туризъм са много. През 2011 г. община Павел баня подаде проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, в който беше предвидено създаването на различни атракции – мултимедиен интерактивен център в Павел баня, етнографски сбирки в селата, представяне на местни занаяти и обичаи. За съжаление не получихме финансиране, но това не ни отказва. Преди дни подадохме проект отново по Оперативна програма „Регионално развитие” за развитие на туристически маркетинг. Ние сме партньор по проекта на община Казанлък заедно със Сопот, Карлово и Мъглиж. В момента гостите на града и общината имат възможност да посетят различни обекти в населените места, всяко по себе си интересно и различно. В село Габарево, с него започнахте, освен стоте чешми интерес представлява и Джанановата къща – музей на Васил Левски. Интерес представлява и село Турия – родното място на ненадминатия хуморист Чудомир, който е казал: „Много е хубаво това Турия! Истинско Велико Търново! Само че по-хубаво!” Село Тъжа е разположено в подножието на Стара планина, в непосредствена близост до входа на национален парк „Централен Балкан”, и е изходна точка за множество планински маршрути, в т.ч. към екопътека „Бабско пръскало”. В селото успешно се развива селски туризъм – има къщи за гости, които са готови да посрещат туристи. Да не пропуснем и село Скобелево – отворена за посещение е дестилерията „Дамасцена”, която представя обичаите за розоварене от древността до днес сред прекрасна розова градина. В близост има и щраусова ферма, която радва малки и големи. Туризмът е един от приоритетите и за третия ми мандат. Ще се стремим към качествен туристически продукт – чрез подобрена инфраструктура във всички населени места, богат културен календар, запазени местни традиции, привличане на туристи от страната и чужбина. Ще популяризираме региона чрез всички възможни методи за реклама, в т.ч. рекламни материали, интернет пространство, туристически изложения и др.   По какви оперативни програми община Павел баня работи в момента и какви проекти подготвяте? В момента община Павел баня изпълнява три проекта, финансирани по Програмата за развитие на селските райони – за асфалтиране на уличната мрежа в града и за реконструкция и изграждане на икономично улично осветление във всички населени места от общината. Очакваме становище от МОСВ относно подаденото за оценяване прединвестиционно проучване за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата в града и пречиствателната станция за отпадни води. През годините със собствени средства и с външно финансиране подменихме и изградихме водопроводната и канализационната мрежа до 95%. Това е от изключителна важност за развитието на града като курортен център. Изпълняваме проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Развитие”. Обучават се безработни, които ще работят в сферата на благоустрояването. Използваме възможности­те и на националните програми. Предали сме за оценяване два обекта по проект „Красива България” и очакваме резултати. Също така изчакваме решение относно проект за енергийна ефективност за образователната инфраструктура в общината на стойност над 1 милион лева.   Какво е състоянието на пътната мрежа в общината. Как ще подобрявате инфраструктурата през следващите 4 години? Както в цялата страна, и в община Павел баня състоянието на пътната мрежа е трагично. След извършения ремонт на първокласния път I-6 той е в перфектно състояние. Но за съжаление не мога да кажа същото за второкласните и третокласните пътища, както и за уличната мрежа. С проекта по Програмата за развитие на селските райони ще се асфалтират 2,5 км улици в Павел баня, на които изцяло е подменена подземната инфраструктура. За първи път тази година в общинския бюджет средствата за благоустрояване са в размер, по-голям от останалите. Ще бъдат изградени паркинги, тротоари и т.н. Наболял проблем е отсечката на път II-56, който пресича общината. За него получавам атаки от цялото население. Отново очаквам от Агенция „Пътна инфраструктура” да се предприемат мерки за цялостната реконструкция на пътя.   Как общината работи със строителните фирми? През 2012 г. отново ще изпълняваме строителна програма, която е насочена основно към подобряване на уличната и пътната мрежа в общината, изграждане на паркинги и тротоари, за което са отделени близо 260 хил. лева. Естествено ще се извършват и текущи ремонти на сгради от образованиеттелната инфраструктура и здравеопазването. За изпълнението на обектите общината сключва договор с фирми, спечелили процедурите по Закона за обществените поръчки. Всички търгове обявяваме на интернет страницата си, за да дадем равен шанс на фирмите от цялата страна.   Какви са актуалните търгове и обществени поръчки в сферата на строителството, които общината е обявила или ще обяви скоро? Общината ще изпълнява строителната си програма и търговете са свързани основно с това, както и с изпълнението на проекти с външно финансиране. Предстои обявяването на поръчка за избор на изпълнител на СМР по проекта за реконструкция и изграждане на икономично улично осветление във всички населени места от общината, финансиран от ДФ „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони. Както вече казах, всички търгове, независимо от тяхната стойност, се обявяват на интернет страницата на общината.   Бяхте преизбран за трети мандат. Какво още искате да постигнете през него? Когато започнах работата си като кмет на общината, исках да се усети присъствието ми във всеки дом. И сега е така. Искам хората да се чувстват добре, да живеят спокойно, в добри условия. Когато ме заговарят по улиците, да виждам искрица щастие в очите им. Сред приоритетите ми за третия мандат са основно подобряване на инфраструктурата, и то във всички населени места, предоставяне на по-широк кръг качествени публични услуги, в т.ч. в социалната и образователната сфера, разумно управление на общинския бюджет. Общината е в стабилно финансово състояние. Няма неразплатени задължения. Това е резултат от добро управление.   Автор: Розалия Банкова