Общини

20 млн. от ЕС за инфраструктурни проекти в Свищов

В община Свищов стартира първия спечелен проект по оперативна програма „Регионално развитие” за укрепване на свлачище, което от 11 години заплашва да откъсне населението на с.Ореш от общинския център и останалите населени места.
По друг проект по същата програма ще бъде направен основен ремонт на градската среда в Свищов. По програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния” Свищов и съседният Зимнич ще работят за развитието на културния туризъм, съобщи кметът на града Станислав Благов.
Общината има и два спечелени проекта по оперативна програма „Околна среда” за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води и за регионално депо за битови отпадъци в партньорство със съседните общини Никопол, Левски и Павликени.
Общата стойност на спечелените проекти надвишава размера на актуализирания бюджет на общината - около 20 млн. лв. „В този смисъл е нашият изключителен шанс да помогнем на нашите съграждани да почувстват реално резултатите от европейската солидарност“, коментира кметът.
По неговите думи на близо 600 000 лв. възлиза редукцията на държавните трансфери към общинския бюджет. Това налага сериозни ограничения във всички местни дейности - капиталови разходи, култура, спорт, административни услуги.
Според него ограничаването на средствата от централния бюджет към общините не може да бъде компенсирано със средства от оперативните програми. Те обаче са добра алтернатива за общинските инвестиционни програми, които към момента са нулеви за голяма част от българските общини.