Новини

Община Казанлък ще инвестира над 2 млн. лв. в реконструкция на улици през 2015 г.

Община Казанлък ще инвестира над 2 млн. лв. в реконструкция на улици през 2015 г. В регистъра на Агенцията за обществени поръчки е публикувана процедура за ремонти на улици, групирани в 41 обособени позиции. Желаещите да участват в търга могат да подават документи до 9 февруари 2015 г. Кандидатите могат да подават оферти за една или за повече обособени позиции. Офертите се планира да бъдат отворени на 10 февруари в сградата на Община Казанлък. Крайният срок за извършването на ремонтите е до 90 дни след подписването на договорите. Основният критерий за оценка е най-ниската цена. Местната власт планира да ремонтира улици, алеи и междублокови и площадни пространства в градовете Казанлък, Шипка и Крън, както и селата Горно Черковище, Горно Изворово, Дунавци, Енина, Кънчево, Розово, Ръжена, Шейново, Ясеново, Бузовград, Копринка, Овощник, Средногорово, Х.Димитрово и Черганово.