Новини

Бизнес климатът се влошава през декември

Бизнес климатът отново се влошава през декември заради по-песимистичните очаквания на предприемачите в строителния сектор и търговията, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). През декември съставният показател „бизнес климат в строителството” спада с 8,2 пункта. Според предприемачите от сектора мнение настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми на фирмите. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 4,6 пункта спрямо ноември, въпреки че декември би трябвало да е най-активният сезон за търговците. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през декември се наблюдава засилване на неблагоприятното въздействие на първите два фактора. Същевременно показателят „бизнес климат в промишлеността” се повишава с 2,4 пункта в сравнение с ноември. Прогнозите за относно производствената активност през следващите три месеца са благоприятни, но фирмите не планират да наемат персонал. Бизнес климатът в сектора на услугите се увеличава с 2,4 пункта през декември . Наблюдава се подобрение в очакванията на мениджърите на фирмите от сектора им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да бъде съпроводено с допълнително наемане на персонал.