Новини

Тетевен обяви обществена поръчка за изработване на общ устройствен план на общината

Тетевен търси проектант за изработване на общ устройствен план на общината. Прогнозната стойност на обществената поръчка, публикувана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, е 250 хил. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено от държавата, като отделно е предвидено съфинансиране от местната власт. Крайният срок за подаването на оферти от кандидатите е 27 януари, като документи могат да се получат до 19 януари. Отварянето на предложенията ще се състои на 28 януари от 14 ч. в сградата на общината. Дава се по-висока тежест за техническото предложение, като цената за изпълнение на поръчката ще бъде вторият критерий. Изпълнителят ще разполага с една година, за да осъществи необходимото проектиране. Предвижда се избраният изпълнител да получи 10 на сто авансово плащане. Останалата част от сумата ще бъде изплатена след приемането на общия устройствен план от Общинския съвет в Тетевен.