Новини

ВМА обяви обществени поръчки за абонаментна поддръжка на сградния фонд, климатична и вентилационна техника и асансьори

Военномедицинска академия (ВМА) обяви обществена поръчка за абонаментна поддръжка на сградния фонд, електроенергийните уредби и съоръжения, отоплителната система, ВиК инсталациите и приборите, включително на подчинените й структури в страната. Обявлението е публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Абонаментната поддръжка включва труд, профилактика, настройки, планови ремонти, реално вложени материали, консумативи и резервни части. Стойността на реално вложените материали, консумативи и резервни части не трябва надхвърля прогнозно определения годишен лимит. При необходимост от извършване на непредвидени ремонтни работи те ще подлежат на одобрение от ВМА. Процедурата е разделена на седем обособени позиции. В първата влизат болницата в София, както и базите „Овча купел“ и „Алино“. Във втората са включени болницата в Пловдив и базите „Синора“ и „Нареченски бани“. В третата обособена позиция е включена само болницата във Варна. В четвъртата обособена позиция са отделени болницата на ВМА в Сливен и базата „Дебелата кория“. В петата са включени болницата в Плевен, базите „Ласкар“ и Ловеч и медицински складове, а в шестата е само базата в Хисар. Седмата обособена позиция обхваща базата на ВМА в Поморие. Прогнозната стойност на поръчката е над 3,4 млн. лв. без ДДС. Участниците могат да кандидатстват за една или няколко обособени позиции. Срокът за получаване на документи от участниците е 30 януари, а за подаването на предложенията – 9 февруари. Офертите се планира да бъдат отворени на 10 февруари в зала 10 на ВМА. ВМА е обявила и обществена поръчка за абонаментна поддръжка на климатична и вентилационна техника за болниците в София, Пловдив и Варна, по три обособени позиции. Прогнозната стойност без ДДС достига близо 1,5 млн. лева, а срокът за участие е 12 февруари. Отделно ВМА стартира и процедура за абонаментна сервизна поддръжка на асансьорни уредби за сградите на болницата в София, Пловдив, Варна, Сливен и Плевен и базите в Хисар, Поморие и Банкя, групирани в осем обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 559 200 лева без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 16 февруари.