Новини

Евростат: Безработицата в България през ноември 2014 г. е била 11,1%

И през ноември миналата година е продължил плавният спад на безработицата в България, показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Нивото ѝ се е понижило до 11,1% през месеца от 11,3% през октомври 2014 г. и 12,9% през ноември 2013 г. Общият брой на безработните лица в страната е бил 374 хил. души през ноември 2014 г., сочат още данните. През октомври те са били 382 хил. души, а през ноември 2013 г. – 435 хил. души. Оценката на Евростат за безработицата в страната вече се доближава до статистиката на Агенцията по заетостта. По нейни оценки нивото на безработицата през ноември 2014 г. е било 10,8%. Европейската статистическа служба оценява нивото на безработицата на базата на икономически активните лица, докато Агенцията – само на основата на регистрираните в бюрата по труда лица. Въпреки намалението обаче, безаботицата у нас продължава да е над средното за ЕС. Според Евростат безработицата средно за 28-те държави през ноември е била 10%. Безработицата в еврозоната се изчислява на 11,5%, включително и с отразяването на данните за най-новия член на валутния блок на ЕС – Латвия. В ЕС общо над 24,4 млн. души са били без работа през ноември миналата година, от които приблизително 18,4 млн. души са граждани на държавите от еврозоната. През месеца най-ниска безработица е отчетена в Австрия – 4,9%, и Германия – 5%, а най-висока – съответно в Гърция и Испания (25,7% и 23,9%). Най-голям годишен спад на безработицата е регистриран в Гърция, Унгария и Испания, а най-голям годишен ъст – в Италия и Финландия. Що се отнася до безработните младежи до 25 години, броят им към края на ноември е бил 5,5 млн. души, от които над 3,4 млн. са граждани на държавите от еврозоната. Затвърждава се тенденцията за плавен спад и на младежката безработица. През ноември нивото ѝ за ЕС достига 21,9%, а за еврозоната – 23,7%. За сравнение, през ноември 2013 г. младежката безработица беше съответно 23,2% и 23,9%. Най-ниска през ноември 2014 г. е била младежката безработица в Германия, Австрия и Холандия – съответно 7,4%, 9,4% и 9,7%. Най-високо ниво е отчетено в Испания, Гърция, Хърватия и Италия – 53,5%, 49,8%, 45,5% и 43,9%.