Новини

АПИ и КСБ стартират поредица от срещи за подготовка на промени в нормативната база

_MG_7980 Експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и от Камарата на строителите в България ще провеждат периодично работни срещи, на които ще дискутират подготвяните от браншовата организация предложения за промени в нормативната база, свързани в пътното строителство. По този начин държавата и бизнеса ще имат общи цели и работата ще стане по-ефективна. За това се договориха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и инж. Дончо Атанасов, член на УС, с ръководството на строителната камара. В срещата участваха председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов, изп. директор на камарата инж. Иван Бойков, инж. Росен Колелиев и инж. Валентин Зарев. Според представителите на Камарата в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е необходимо да се регламентира юридическият статут на подизпълнителя, тъй като по този начин ще се улесни работата и на възложителите, и на изпълнителите на обекти. Председателят на УС на АПИ инж. Лазаров предложи задължително условие към подизпълнителите да бъде вписване в Централния професионален регистър на строителя. Това ще е гаранция, че фирмата покрива изискванията на бранша за професионализъм и качество при изпълнението на възложените строителни дейности.