Новини

Български ИТ проекти могат да участват в конкурс на Международния съюз за далекосъобщения

Български организации могат да участват в конкурс (WSIS Project Prizes 2015) на Международния съюз по далекосъобщения за проекти в информационното общество. Инициативата се организира за четвърта поредна година. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати писма с информация за възможностите за включване в конкурса до заинтересовани страни от администрацията. Конкурсът е за проекти в 18 категории – електронно управление, е-здравеопазване, е-образование, изграждане на административен капацитет и други. Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2015 година. Наградените предложения ще бъдат обявени на церемония на през май в Женева по време на Среща на върха на международната организация. Селектираните проекти се се популяризират сред всички 193 държави, които членуват в съюза. Български проекти на държавни и частни институции, академичната общност и гражданското общество, които са участвали в предишни издания, са оценявани като примери за добри практики и са включвани в годишните справочници на световната организация. През 2012 година Международният съюз по далекосъобщения публикува в доклад за добри практики 40 български проекти в областта на информационното общество. През 2013 година четиринадесет български предложения и инициативи намериха място в престижния доклад. Повече информация за конкурса е публикувана на интернет страницата: https://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx.