Новини

Сградното строителство продължава да потиска ръста на строителната продукция

Сградното строителство продължава да потиска ръста на строителната продукция в страната, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2014 г. Годишният ръст на общата строителна продукция през ноември се забавя до 1,4% спрямо отчетеното увеличение от 2,5% през октомври и 6,4% през септември. Положителният резултат се определя от гражданското/инженерно строителство – строителната продукция в сегмента регистрира ръст на годишна база от 10%, докато продукцията от сградното строителство се свива с над 5 на сто. Продукцията от сградното строителство отбелязва понижение за 19-ти пореден месец, показват данните на НСИ. Последното по-значимо годишно увеличение на индикатора е отчетено през февруари 2013 г. – 15,7%, което обаче явно отразява еднократни ефекти за бранша. Намалението на строителната продукция от сградното строителство през ноември 2014 г. спрямо пика, достигнат през 2008 г., е с близо 55%, показват изчисленията, направени на базата на данните на НСИ. Продукцията от сградното строителство отбелязва понижение от 0,6% през ноември миналата година спрямо октомври, сочи още статистиката. Продукцията от гражданското/инженерно строителство обаче, въпреки устойчивите ръстове, които отчита през последните месеци, също е под пиковите нива, регистрирани през 2010 г. Разликата обаче е само 20% - значително по-малка в сравнение с тази при продукцията от сградното строителство. Други данни на НСИ показват, че през ноември 2014 г. индексът на промишленото производство нараства с 0,4% спрямо октомври и с 0,9% на годишна база. На месечна база най-силно увеличение на индекса регистрира добивната промишленост, а на годишна – преработващата, като „шампион“ е отрасъла „ремонт на машини и оборудване“. Също през ноември 2014 г. оборотът в търговията на дребно отбелязва пренебрежителен месечен ръст, съпоставим със статистическата грешка, от 0,1%. На годишна база е отчетено увеличение на оборотите от 2,3%. Най-съществено влияние върху това увеличение имат оборотите на интернет търговците, които са се увеличили с над 13 на сто през ноември 2014 г. на годишна основа. Ръстът обаче се забавя спрямо предходния месец, когато е регистрирано повишение на оборотите на онлайн търговците от над 17 на сто.