Новини

Лидия Руменова: 3-членният модел за Сметната палата е съвършено неработещ

Моделът, какъвто го предлагат от ГЕРБ – от един председател и двама заместници, е съвършено неработещ. Това каза в предаването „Преди всички“ председателят на Сметната палата Лидия Руменова. Тя подчерта, че с колегията се гарантира по-широка компетентност и по-сериозна обективност. Бюджетът на тяхната тричленка е равен на бюджета на 9-членната колегия, а също така и на 11-членната колегия. Един 3-членен модел е три пъти по-скъп отколкото един 9-членен модел. Броят на колегията не определя бюджетните разходи. Лидия Руменова коментира още: Текстът, който те са написали в закона, категорично казва, че се проверяват сметките. Досега такова нещо нямаше. Сметната палата правеше одити за изпълнение на европейски програми и проекти, одити за ефективност, за резултати от постигнати в резултат на вложените средства. Възможно е да са искали да кажат нещо, но за съжаление текстът в закона, който са написали, е категоричен – Сметната палата одитира сметките. Може би вече са разбрали от нашите забележки, че това е сериозен гаф в закона. /…/ Не съм привърженик на диалог чрез медиите, но няма как по друг начин. Смятам, че дискусиите по един закон се водят в парламента, но както виждате те дори не ме допускат. Крещящата категоричност и недопускането на изслушването на чуждото мнение само по себе си говори за некомпетентност. Ако вчера имах опасения, че програмата е подложена на риск, вече днес съм с висока степен на увереност, защото чух каква ще бъде структурата на Сметната палата.