Новини

Община Искър стартира процедура за изработване на общ устройствен план

Община Искър стартира процедура за изработване на общ устройствен план. Обявлението е публикувано в регистъра на обществените поръчки на ресорната агенция. Прогнозната стойност е определена на малко над 126 хил. лева без ДДС. Финансирането е частично осигурено от вече несъществуващото Министерство на инвестиционното проектиране. Общината осигурява съфинансиране в размер на малко над 30 хил. лева. Срокът за подаване на заявления за участие е 9 февруари, а офертите се предвижда да бъдат отворени на 11 февруари в сградата на общината в гр. Искър. При оценката на офертите по-голяма тежест ще има техническото предложение. Цената е възприета като второстепенен критерий. Крайният срок за изработката на общия устройствен план е 18 месеца след сключването на договора с избрания от местната власт изпълнител. Предметът на обществената поръчка обхваща четирите землища на територията на община Искър, обл. Плевен.