Новини

Община Плевен продължава с реконструкцията на централната пешеходна зона

Община Плевен търси изпълнител на втория етап от реконструкцията на централната пешеходна зона. Предвижда се да бъде осъществен ремонт на водните огледала и пеещия фонтан. Общата максимална стойност на обществената поръчка е до малко над 779 хил. лева без ДДС, като от тях до малко над 416 хил. са предвидени за ремонта на водните огледала, а до малко под 363 хил. лева – за пеещия фонтан. Финансирането за ремонтните дейности е осигурено от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Общата площ на водните огледала е над 1 400 кв. м. Съоръженията и прилежащите зелени площи и пешеходна зона трябва да бъдат основно ремонтирани. Изпълнителят ще трябва да обнови и машинната зала и да изгради нова система за ефекти със съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура. Подобни изисквания са заложени и за ремонта на пеещия фонтан. Пълното описание на строителните дейности на обектите са подробно описани в Техническата спецификация от документацията, посочва се в обявлението. Крайният срок за завършване на ремонтите е 30 септември. Предложенията на кандидатите по процедурата ще се приемат до 18 февруари. Офертите ще се отварят на 19 февруари в сградата на общината. Ремонтът на централната пешеходна зона в Плевен започна в края на 2013 г. Общата стойност на проекта е близо 5 млн. лева.