Новини

Община Габрово обяви конкурс за проект за благоустрояване на част от централната градска част и реконструкция на Шиваровия мост

Община Габрово обяви конкурс за проект за благоустрояване на част от централната градска част и реконструкция на Шиваровия мост. Конкурсът е включен като дейност по проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013. Обявенията от общината конкурс е открит, явен и едноетапен. Журито ще оценява проектите спрямо изискванията в заданието за проектиране, представянето и защитата. Проектни предложения ще се приемат до 2 март. Община Габрово предвижда да раздаде и награди. Класираният на първо място проект получава правото на договаряне за работен проект с местната администрация, като ще получи и 2 500 лева като компенсация за разходи по изготвянето на конкурсния проект. Максималната допустима стойност на проекта е 28 500 лева. За класирания на второ място участник се предвижда награда в размер на 1 000 лева. В случай, че общината не успее да се договори с класирания на първо място, заелият втората позиция участник ще има шанса да договори работен проект. За класирания на трето място участник се предвижда парична награда в размер на 500 лева.