Новини

Износът за ЕС расте, но не може да компенсира спада на експорта за трети страни

През периода януари - октомври 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2,4% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.4 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 71,1% от износа за държавите - членки на ЕС, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). През октомври 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 4,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,5 млрд. лева. Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври 2014 г. нараства с 3,2% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 25,8 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През октомври 2014 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС нараства с 6,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,9 млрд. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - октомври 2014 г. е отрицателно и е на стойност над 3,38 млрд. лева. ). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на близо 2,4 млрд. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите десет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти” (12,2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (21,5%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (19%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (8,7%) е отчетено в сектор „Химични вещества и продукти ”, а най-голямо намаление (16,2%) се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”. През периода януари - ноември 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7,1% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 14.9 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Руската федерация, Китай, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 53,4% от износа за трети страни. През ноември 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,4 млрд. лeвa. Вносът на България от трети страни за първите единадесет месеца на 2014 г. намалява с 4% спрямо същия период на 2013 г. и е на стойност 18,1 млрд. лeвa. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През ноември 2014 г. вносът на България от трети страни намалява с 15,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,6 млрд. лeвa.