Новини

Минимално намаление на равнището на безработицата през 2014 спрямо 2013 г. отчита Агенцията по заетостта

Минимално намаление на равнището на безработицата през 2014 спрямо 2013 г. отчита Агенцията по заетостта. Въпреки че се наблюдава известно раздвижване на икономиката в положителна посока, което подкрепя и заетостта, безработицата е намаляла само с 0,1 процентни пункта за една година до средногодишно равнище от 11,2%, съобщи изпълнителният директор на Агенцията Асен Ангелов. Ангелов е предпазлив в прогнозите си за 2015 г. и не очаква по-съществено понижение на безработицата и през тази година. Според него за по-голям спад на нивото ѝ е необходимо икономическият растеж да достигне поне 1,5%. Изпълнителният директор на Агенцията коментира, че през миналата година пазарът на труда е започнал да се стабилизира след кризата, като броят на безработните продължава плавно да намалява, а на заетите – да се увеличава. От януари 2014 г. до края на декември броят на безработните е намалял с над 50 хил. души, докато за 2013 г. намалението е със само 5 500 души. Като основна положителна тенденция той изтъкна спадът на безработицата в края на годината. За първи път от 1991 година насам нивото на безработицата през месец декември намалява, показва статистиката на Агенцията. Друг подобен случай е регистриран през 2002 г. когато през последните три месеца на годината пилотно е реализирана Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” и голям брой безработни са включени в субсидирана заетост. Равнището на безработицата през декември 2014 г. достига 10,7% и намалява с 0,1 процентни пункта спрямо ноември. През декември 2013 г. равнището на безработицата е било 11,8%, показва статистиката на институцията. През последния месец на 2014 г. в бюрата по труда са били регистрирани над 351 хил. безработни лица. Те намаляват с повече от 2 500 души спрямо ноември 2014 г. и с над 35 хил. души спрямо декември 2013 г. Безработицата сред някои от рисковите групи обаче остава висока. Това важи за продължително безработните, безработните над 50-годишна възраст и безработните с увреждания и доказва, че активните политики на пазара на труда не достигат ефективно до най-уязвимите групи, призна изпълнителният директор на Агенцията. Асен Ангелов коментира, че през миналата година се е увеличило търсенето на работна сила от реалния сектор чрез бюрата по труда. Заявените работни места от частния сектор през 2014 г. са били близо 161 хиляди, което е с 22 хиляди повече от 2013 г. Започналите работа чрез бюрата по труда в реалния сектор са над 188 хил. души, което е с 21 хил. души повече спрямо 2013 г., каза още той. Ангелов съобщи още, че на утрешното заседание на Министерския съвет се очаква да бъде приет Националният план за действие по заетостта за 2015 г. Бюджетът му остава и тази година без промяна – 73 млн. лева. Заради ръста на минималната работна заплата и продължаващите от миналата година дейности, които трябва да се финансират по линия на плана, тази година той ще обхване по-малко лица. Ангелов обаче не даде точни разчети за свиването на обхвата. Сред предизвикателствата пред Агенцията по заетостта за 2015 г. Ангелов открои оптимизацията на администрацията, работата с ограничен бюджет, разширяването на електронните услуги, старта на новата програма за човешките ресурси и промените в модела на работа на бюрата по труда. По думите му през тази година Агенцията ще насочва по-прецизно ограничените си ресурси за квалификация, обучение и образование, така че да отговори по-точно на нуждите на пазара на труда според местните специфики.