Новини

Независим фискален съвет ще следи изпълнението на бюджета

Независим петчленен фискален съвет ще следи за изпълнението на бюджета и за качеството на макроикономическите прогнози. Това се предвижда в проект на Закон за фискален съвет и корективни механизми, публикуван на сайта за обществени консултации за обществено обсъждане. Становища могат да се изпращат до 27 януари. Подобен законопроект се разглеждаше и от предишното Народно събрание, като беше гласуван на първо четене от депутатите. Заради смяната на правителството обаче той така и не беше приет. Сега процедурата по приемането на закона тръгва наново. България е длъжна да сформира фискален съвет, след като през 2012 г. подкрепи т. нар. фискален пакт на еврозоната за бюджетната дисциплина. Официалното наименование на документа е Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз. Той беше подписан от 25 лидери на 27-те тогава държави-членки на ЕС, а основната му цел е да гарантира бюджетната дисциплина и да предотвратява бъдещи кризи, подобни на еврокризата от 2010-2012 г. Членовете на фискалния съвет се предвижда да се избират от Народното събрание с мандат от 6 години. Те могат да работят в съвета максимум за два мандата. Съветът трябва да наблюдава изпълнението на бюджета, да изготвя препоръки към министъра на финансите във връзка с икономическите прогнози на Европейската комисиякакто и препоръки и мотивирани становища за държавния бюджет и на бюджетине на НОИ и НЗОК по време на бюджетната процедура, а при установяване на значителни отклонения от поставените цели – да препоръча мерки за корекции. Становищата и препоръките на фискалния съвет не се предвижда да имат задължителен характер. Ако Министерският съвет обаче реши да не ги приеме, ще трябва да се мотивира, записано е в проектозакона.