Новини

"Топлофикация София" планира да инвестира близо 470 млн. лв в своите генериращи мощности и топлопреносна мрежа за периода 2015 - 2019 г.

"Топлофикация София" планира да инвестира близо 470 млн. лв в своите генериращи мощности и топлопреносна мрежа за периода 2015 - 2019 г. Това стана ясно от представения бизнес план на дружеството от председателя на съвета на директорите на дружеството Любен Параланов пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Сумата ще бъде изразходвана за реконструкция на топлогенериращи съоражения - като котли, в инвестиции в електрогенериращи турбини и ежегодна подмяна на 35 км от топлопреносната мрежа, допълни Параланов. В момента загубите по топлопреносната мрежа представляват малко над 17% от произведената топлоенергия, като в края на 2019 г. се предвижда този процент да бъде намален до 15%, при най-ниски нива за Европа от 13-14%. Инвестициите в електрогенериращите мощности представляват модернизиране на съществуващите такива, както и добавяне на нови 30 MW, които ще се включат към електроенергийната система на страната, каза Параланов. Планира се всички тези мощности да отговарят на изискванията за високоефективно производство. Към момента дълговете на дружеството са над 630 млн. лв. 130 млн. от тях са към "Булгаргаз", а 500 млн. към "Български енергиен холдинг". В същото време дружеството има да получава около 130 млн. лв, от Нек за произведената от неговите мощности електроенергия. Несъбраните вземания от клиенти са над 120 млн.лв., заяви Параланов.