Новини

Лиляна Павлова във Варна: Предстои частична рехабилитация на пътя Варна – Златни пясъци

Със съвместните усилия на община Варна и на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще положим усилия да решим проблеми с пътната инфраструктура по направлението Варна – Златни пясъци и на Аспаруховия мост. През тази година ще бъде направена рехабилитация на пътни участъци от трасето Варна – к.к. Златни пясъци. Това съобщи във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на съвместна пресконференция с кмета на града Иван Портних. По думите й предстои да бъде проучена и възможността за изграждане на трета лента към курортния комплекс, тъй като част от терена попада в защитена територия. След приключване на зимния сезон най-компрометираните участъци от Аспаруховия мост ще бъдат рехабилитирани. Успоредно с това ще започнат проучвания, обследвания и изработка на проект, и приблизителни оценки за извършването на пълен ремонт на моста, съобщи строителният министър. Тя уточни, че ще се търси финансов ресурс за изпълнение на ремонта на Аспаруховия мост, уточни Павлова. Във връзка с предстоящия летен сезон предстои провеждането на процедури за концесиониране на морски плажове. За около 100 плажа няма интерес да бъдат стопанисвани и държавата чрез областните управители ще се опита за ги обезпечи за сезона, обясни Лиляна Павлова. В рамките на текущата ОПРР всички проекти на община Варна се изпълняват в срокове и на този етап не виждаме притеснение в тяхното изпълнение, коментира регионалният министър. В рамките на този програмен период община Варна, която беше кандидат за социална инфраструктура, беше одобрена да реализира проект на стойност над 3,5 млн. лв. Това е проектът, свързан с инвестиция в социална инфраструктура. Така Варна ще изгради два блока с 30 апартамента за настаняване на социално слаби и на хора в неравностойно положение в Аспарухово. В тях приоритетно ще бъдат настанени хора, които останаха без жилище, или такива, на които предстои отчуждение за изграждане на охранителния канал, обясни Павлова. В рамките на фонд Солидарност от март Варна ще може да разчита на 8,5 млн. лв. за изграждане на охранителния канал. По линия на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 Варна има гарантиран бюджет от 100 млн. лв., които в рамките на интегрирания план за градско развитие ще може да инвестира приоритетно. Варна ще има възможност да кандидатства и за други проекти. Предстои да бъдат създадени и фондовете за финансов инженеринг, където сумата е по-голяма от тази по програма Jessica. Сумата по тези фондове е 300 млн. лв.