Новини

Комисията за защита на потребителите ще има нов състав

Правителството освободи Веселин Златев и Александър Масларски като председател и член на Комисията за защита на потребителите, считано от 27 март, и реши в новия си мандат Комисията да бъде в състав Димитър Йотов – председател, и Константин Арабаджиев и Константин Райков – членове. Димитър Йотов е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“. В рамките на професионалната си кариера е заемал длъжността „директор на дирекция” в три министерства – на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и на външните работи. Константин Арабаджиев е магистър по международен туризъм от УНСС, бил е кмет на Район „Студентски” – Столична община. Константин Райков е магистър по право в Бургаския свободен университет, член е на Адвокатската колегия в Хасково. Комисията за защита на потребителите е колегиален орган към министъра на икономиката. Тя извършва контрол върху нелоялните търговски практики и за безопасност на стоките и услугите, предявява искове за колективна защита на потребителите, изготвя препоръки във връзка с конкретни неблагоприятни клаузи в договорите. След промяна в законодателството през 2010 г. й е определен 3-членен състав, който включва поне един юрист и поне един икономист, избирани за петгодишен мандат. Към настоящия момент Комисията осъществява своите правомощия в състав от двама членове.