Новини

Фандъкова нареди да започнат огледи на всички критични участъци на водните обекти

Кметът на София Йорданка Фандъкова нареди на дирекция „Сигурност” и районните кметове да започнат огледи на всички критични участъци на водните обекти на територията на Столична община във връзка с падналите обилни снеговалежи и очаквано снеготопене. Ще бъде направено почистване от паднали клони, дървета и наноси, затрудняващи оттока в речните корита. Поречието на река Искър е разделено на участъци, за които отговарят три отделни институции. Столична община от днес започва оглед и почистване на участъка, преминаващ територията на районите Искър, Панчарево, Кремиковци и Нови Искър, който е нейна отговорност. Това е зоната от 500-метровия участък след язовир Панчарево до  ул. „Чепинско шосе”. От 500-метровия участък след язовирната стена на язовир „Искър” до язовир „Панчарево” отговорността за поддържането е на Областна управа на София град. Участъка от ул. „Чепинско шосе” до психиатричната болница „Свети Иван Рилски” ангажиментът е на  „Напоителни системи” ЕАД. Очакваме и другите отговорни институции да предприемат своевременно необходимите мерки по оглед и почистване на участъците на река Искър. Язовир „Искър” се стопанисва от „Язовири и каскади”, а „Панчарево” от „Напоителни системи”. Създадена е организация за координация с държавните органи за следене нивата на водните обекти на територията на Столична община.