Строител

Реконструираната аудитория 272 отвори врати за Деня на Конституцията

Главни изпълнители са „ИСА 2000” ЕООД, „Актив София” ООД и „ТАНГРА - АВ” ООД

Мартин Славчев Изцяло обновената аудитория 272 от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” беше официално открита на 15 април - в навечерието на Деня на Конституцията. Събитието събра елита на юридическата общност, възпитаници на факултета, подпомогнали реконструкцията, преподаватели и студенти. Всичко започва през 2012 г., когато по повод 120-годишнината на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” бивши студенти подемат инициатива за набиране на дарения за цялостното обновяване на 272-ра аудитория и за превръщането й в най-модерната обучителна и конферентна зала в България. Те приемат тази инициатива с ангажимент да допринесат за издигане на качеството на правното образование у нас до най-високите съвременни изисквания. В рамките на дарителската кампания фондация „120 години Юридически факултет“ при СУ „Св. Климент Охридски” събира повече от 150 хил. лв. от бивши студенти, преподаватели и фирми за финансиране на проекта. ВУЗ-ът осигурява още 150 хил. лв. за реализацията на мащабното обновяване. Най-голямото дарение в размер на 1,2 млн. лв. е предоставено от Фондация „Америка за България”. Тя помага за укрепването на дина-мична пазарна икономика и за развитието на институциите на демократичното общество. От 2009 г. до сега „Америка за България” е инвестирала над 170 млн. долара в подкрепа на повече от 500 инициативи в българските училища, университети, библиотеки, читалища, театри, опери и концертни зали, в богатото културно наследство на страната, в продуктивността на нейното селско стопанство, както и на хората в неравностойно икономическо положение. Обновяването на една от знаковите аудитории на най-старото висше училище в България е поредният проект, който фондацията финансира с оглед изключителното значение на Софийския университет и Юридическия факултет за утвърждаването на образованието и науката в България. Проектът стартира на 4 юли 2014 г. Главни изпълнители са „ИСА 2000” ЕООД, „Актив София” ООД и „ТАНГРА - АВ” ООД, а подизпълнители – „Мондо България” ЕООД и „Ниралекс” ООД. В процеса на реализация са били използвани над 150 хил. винта, над 11 км метални профили, 10 км електро и ftp кабели, над 1000 кв. м дървесен фурнир, 12 куб. м дървен материал. При обновяването на 272-ра аудитория са извършени следните дейности:  Подобряване и обогатяване на функционалността на пространствата.  Цялостна подмяна на всички инсталации, системи и елементи, които не отговарят на действащите нормативни технически изиск­вания или са физически остарели и компрометирани.  Разграничаване на нови елементи с изчистен детайл и визия, използване на съвременни материали с високо ниво на износоустойчивост и добър естетически вид.  Преработка на амфитеатъра и сцената с цел по-добра акустика и видимост в съответствие с противопожарните и евакуационните изисквания. Проф. Сашо Пенов, декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”: Аудиторията беше ремонтирана с много любов и съпричастнос Искахме официалното откриване на изцяло обновената 272-ра аудитория да е едно от мероприятията, свързани с отбелязването на 16 април - Деня на Конституцията. Тази зала е знакова не само за юристите, а и за всички бивши възпитаници на СУ „Св. Климент Охридски”. Аудиторията беше ремонтирана с много любов и съпричастност от страна на участниците в процеса. Мога да заявя, че в момента тя е най-модерната обучителна зала в България. По време на строежа изпълнителите дадоха най-доброто от себе си. Те усетиха духа на университета и това, че пребивават в най-старото висше учебно заведение у нас. Целта беше да бъде запазена автентичността на аудиторията, но и да се оборудва по възможно най-съвременния начин. Тук няма нито един детайл, който може да бъде купен на пазара. Всичко е съобразено с особеностите на аудиторията. Коридорът пред залата също беше изцяло обновен. Свързахме се с чешката фирма производител, която преди повече от 60 години е доставила карамичните плочки. Тя ги възпроизведе наново специално за университета. След реконструкцията седящите места в са намалени със сто броя. Това е вследствие на новите нормативни изисквания за противопожарна безопасност, както и за по-добра функционалност. Преди в залата имаше само една пътека, което създаваше известни неудобства. В момента местата в аудитория 272 са около 660. По повод Деня на Конституцията и празника на юриста пожелавам на всички колеги да продължават да отстояват ценностите на правото, никога да не забравят мечтите си и да служат на справедливостта. „ТАНГРА - АВ” ООД обнови съоръженията за климатизация и вентилация „ТАНГРА - АВ” ООД имаше задачата да произведе и въведе в експлоатация съоръженията за климатизация и вентилация на залата. Климатичната камера с рекуперация и вграден термопомпен модул AHU – DEX S осигурява отоплението през зимата, охлаждането през лятото и целогодишното проветрение на обекта. Количеството пресен въздух варира от 10 до 100% в зависимост от моментното натоварване (брой на студенти в залата). Запазена е възможността за отопление от абонатната станция на университета, което позволява избор на енергоносителя в зависимост от моментната му цена. Въздухът постъпва под седалките с необходимата ниска скорост и осигурява равномерно температурно поле в обитаемата зона на залата. Монтираната система - с последователна двустепенна рекуперация на енергия от пластинчат топлообменен апарат и термопомпа, гарантира много ефективно използване на енергията. В зимни дни със средна температура -300С климатичната камера може да произведе 120÷145kW/h топлинна енергия при консумирана мощност от едва 24÷32kW. Историята Строежът на Ректората започва на 30 юни 1924 г. по проекти на френския арх. Анри Бреасон и българските архитекти Никола Лазаров и Юрдан Миланов – гл. арх. на Ефорията „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ по строежа на Софийския университет. Университетът е проектиран павилионно в седем отделни блока. Три от тях са на парцела, дарен от Евлоги и Христо Георгиеви, и включват Ректората, Историческо-филологическия факултет на юг и Юридическия факултет на север. Останалите четири сгради са предвидени за природо-научните факултети. На 13 април 1940 г. Министерството на благоустройството възлага на арх. Любен Константинов проектирането на нови две крила на Софийския университет, а на 8 декември 1941 г. започва стро-ителството на двете крила от дружество „Циклоп”. След 1944 г. дейността е продължена от дружество „Совболстрой” и през 1949 г. обектът е завършен в груб строеж. Окончателното изграждане на двете крила на университета и предаването им за ползване се извършва през 1952 г. През 1988 г., когато се отбелязва 100-годишният юбилей на ВУЗ-а, е готов шести блок на северното крило.