Новини

МТСП предлага въвеждането на възраст за пенсиониране за работещите в сектор „Отбрана и сигурност“

Всички, които до края на 2015 г. имат необходимия стаж, ще могат да се пенсионират в следващите три години без значение от възрастта

„Предлагаме от 1 януари 2016 г. въвеждането на минимална възраст за пенсиониране за работещите в сектор „Отбрана и сигурност“. Предложената възраст е 52 години и 10 месеца и е равна на предвидената за работещите при условията на първа категория труд. Предвижда се плавното й повишаване с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст за военнослужещите, МВР и МО и др.(лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6)“, това обяви пред медиите министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин днес. Мерките ще бъдат включени към предложения от него за обществено обсъждане в началото на този месец цялостен пакет за усъвършенстване на пенсионния модел и система.   За работещите в сектор „Отбрана и сигурност“, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия (27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действителен), е предвидено да могат да се пенсионират без оглед на възрастта до 31 декември 2018 г. Това ще им даде възможност да продължават да работят още 3 години в сектора, като едновременно с това започнат да получават полагаемата им се пенсия.   Във връзка с отпадналото през 2015 г. изискване за прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, се предлага аналогична промяна да бъде приета от 1 юли 2015г. и по отношение на военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.   С предложените днес промени се създава възможност за лицата, които са вече пенсионирани по чл. 69 или предстои да се пенсионират до края на 2015 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд, но нямат право на пенсия от този фонд преди навършване на общата възраст за пенсиониране, сами да изберат дали да продължат да получават пенсиите си от държавното обществено осигуряване в намален размер, а в бъдеще – и допълнителна пенсия от универсален пенсионен фонд или еднократно да прехвърлят натрупаните средства към фонд „Пенсии“ на ДОО и по този начин за тях да отпадне намалението в размера на пенсиите им. Срокът, който ще имат за да направят този избор е една година, считано от влизането в сила на промените в КСО.   „В рамките на общественото обсъждане на проектозакона сме готови да обсъдим всички добри идеи и предложения“, отбеляза вицепремиерът. Според него, предложението е „максимално балансирано и даващо сигурност на заетите“. „То стимулира служителите от сектор „Отбрана и сигурност“ да останат по-дълго на служба“, категоричен е още министър Калфин.   Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване:   www.mlsp.government.bg/bg/ministry/ZIDKSO_chl.69.docx