Новини

Издадени са 76 акта за замърсяване на реки с отпадъци

76 акта за замърсяване на реки с отпадъци са издадени от екоинспекторите на РИОСВ в цялата страна. Това сочат резултатите от междинната информация, получена в МОСВ по предприетите действия в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от 12 февруари 2015 г. Тогава министърът разпореди проверки за нерегламентирани сметища на речните легла и прилежащите територии на реките. Към 15 април 2015 г. екоинспекциите са провели 513 проверки по изпълнение на дадените на кметовете на общини предписания. До края на април беше удължен срокът за проверки в общините, в които беше обявено бедствено или частично бедствено положение. По 76-те акта в кратък срок ще бъдат издадени наказателни постановления. В 58 общини са констатирани добри практики - извършено е почистване и са предприети мерки за недопускане на замърсяване на речни корита и прилежащите им територии с отпадъци. Окончателната информация от проверките ще бъде обобщена към 30 април.

Cross.bg