Новини

МОСВ: На места се очакват краткотрайни повишения на речните нива

На места се очакват краткотрайни повишения на речните нива. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес вечерта на места в североизточните райони ще започне слабо да превалява, с незначителни количества.Във вторник и сряда на много места ще вали с количества от 3 до 10 л/кв.м за денонощие. През изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се повишили или са се задържали. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. Дунавски басейн: повишения са регистрирани с до 18 см. Черноморски басейн: повишения са регистрирани с до 14 см. Източнобеломорски басейн: отчетени са понижение с до – 9 см, по значително повишение е регистрирано на Марица при Първомай с + 30см. Западнобеломорски басейн: регистрирани са повишения с до + 10 см, отчетено е понижение на река Струмешница при с. Струмешница с – 2 см. В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на речните нива на места: Дунавски басейн: краткотрайни повишения са възможни в горните и средни течения на реките Лом, Огоста, Осъм, Вит, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Черноморски басейн: очакват се краткотрайни повишения в горните и средни течения на реките Камчия, Двойница, Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Ропотамо, Велека, Резовска. Източнобеломорски басейн: • река Тунджа - възможни са по-съществени, краткотрайни повишения на нивата в средното и долното течение на реката, както и притоците й след яз. „Жребчево“. • река Марица – възможни са краткотрайни повишения във водосбора на реката след гр. Пловдив, както и на Родопските й притоци. • река Арда – възможни са незначителни, краткотрайни повишения на речните нива в средното течение на реката, както и на Родопските й притоци. • река Бяла. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Река Марица: Водните нива в басейна на реката ще са под праговете за предупреждение. Река Тунджа: Нивото на Тунджа при Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), и се очаква днес да се понижи и да спадне под него и да остане под този праг през следващите дни. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: в басейна на реката водните нива ще са под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: поради снеготопенето и прогнозираните валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения в поречията на реките Места и Струма. С внимание се следи водосбора на Тунджа. В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.