Новини

Цецка Цачева: България е силно заинтересована от нарастването на европейските инвестиции във високите технологии, биологичното земеделие и териториалното развитие

България е силно заинтересована от нарастването на европейските инвестиции в областите на високите технологии, биологичното земеделие и териториалното развитие. Това заяви Цецка Цачева в изказването си на Конференцията на председателите на парламенти на държавите-членки на Европейския съюз, която се провежда в Рим. По думите й това би бил реален принос към общите усилия за преодоляване на високите равнища на безработица и изграждането на висококачествени и екологично устойчиви нови работни места, особено за младите хора. Изказването на председателя на българския парламент бе в рамките на сесията “Европа след кризата: нови пътища към растеж” – централна тема в дневния ред на форума, която бе предмет на разгорещени дебати от участниците в конференцията. Цецка Цачева заяви, че на европейско ниво общите усилия за преодоляването на последиците от кризата са ни предложили много ценни изводи за това до каква степен успяваме да мобилизираме ресурси, да променяме институциите и да оценяваме рисковете, пред които се изправяме. Трябва  да обърнем поглед към новите пътища за осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, призова председателят на българския парламент. Пред участниците в конференцията Цецка Цачева потвърди, че страната ни участва активно в процеса на изработване на решения и тяхната ефективна реализация. По думите й обаче нашият опит показва, че за да бъде постигнат устойчив растеж е необходимо задълбочаване на икономическото сътрудничество между страните-членки на Европейския съюз. Днес повече от всякога ние имаме нужда от развитие, основано на пълноценно партньорство и реализирането на съвместни икономически инициативи, посочи Цецка Цачева. Тя допълни, че нашите страни произвеждат сравнително малка част от общия европейски брутен вътрешен продукт чрез съвместни предприятия, взаимни инвестиции и интелигентна специализация. Председателят на българския парламент бе категорична, че европейската промишлена политика може да допринесе за това чрез развитието на инструменти, насърчаващи привличането на съпътстващи  частни инвестиции към приоритетите на европейската инвестиционна програма. В рамките на форума в италианската столица Цецка Цачева проведе срещи с председателя на Националната асамблея на Франция Клод Бартолон и с председателя на Бундестага на Германия д-р Норберт Ламерт.