Новини

Учреди се Българско общество по строително право

Днес се проведе първото учредително събрание на Българско общество по строително право. То се състоя в Заседателната зала на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, където по покана на Инициативния комитет за учредяване присъстваха Андрей Цеков, зам.-председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, Екатерина Захариева - началникът на Кабинета на държавния глава Росен Плевнелиев и бивш служебен вицепремиер, представители на браншови организации, юристи, инженери, проектанти и други. Срещата беше открита от инж. Адриана Спасова, магистър по строително право и разрешаване на споровете, която приветства гостите на събитието и представи устава на Българското общество по строително право. Инж. Спасова сподели, че предмет на Сдружението ще бъде организирането и провеждането на семинари и конференции по въпроси на строителното право, както и разработването и изпълнението на проекти, свързани с популяризирането на чуждестранната съдебна и арбитражна практика по въпросите на строителното право. Сред основните цели ще са обединяването на усилията на българската правна общност, повишаване качеството на образование и на професионално обучение в сферата на строителното право и популяризиране на международните типови договори и условията на FIDIC. „Основната задача на нашата организация е да се модернизира законодателната уредба, да се стандартизират процесите по възлагане, договаряне и изпълнение на договорите в строителството и изработването и популяризирането на добри практики и методики“, каза още Спасова. От своя страна Андрей Цеков подчерта, че вижда в Българско общество по строително право една общественополезна кауза. В края на първото учредително заседание с пълно мнозинство за председател на Управителния съвет на Сдружението беше избрана инж. Спасова. Беше взето решение самият УС да бъде в състав от 7 члена , които ще бъдат избрани от Общото събрание. Техният мандат ще бъде за 5 години. Повече по темата четете в следващия брой на вестник Строител.