Новини

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем окръжния прокурор на Плевен за престъпление против правосъдието

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Иво Веселинов Радев - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен. Той е обвинен,  за това че  в периода 13. 06. 2014 г. – 17. 06 .2014 г., в Съдебната палата на гр. Плевен е склонявал прокурор Снежана Георгиева (от същата прокуратура) да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването (престъпление по чл. 289 пр. 2- ро от НК).   На 05. 06. 2014 г. прокурор Георгиева е изготвила и внесла в Окръжен съд - Плевен предложение за групиране на наложени наказания лишаване от свобода на многократно осъждания Ивайло Ячков. Прокурор Георгиева е направила искане до съда определеното общо най- тежко наказание на Ячков  да бъде увеличено с една втора, каквато възможност е предвидена в чл. 24 от НК. В периода 13 -  17 юни 2014 г. административният ръководител Радев е склонявал прокурор Георгиева, в разрез с принципа, установен в чл. 14, ал.1 от НПК, да промени вътрешното си убеждение и да не поддържа в съда искането си за увеличаване на определеното общо наказание на Ячков. Радев е настоявал на осъденото лице да се наложи единствено определеното общо най- тежко наказание. Съгласно  чл. 14 ал.1 от НПК,  съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона. Спрямо Иво Радев е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 3 000 лв. Разследването се провежда от Специализираното звено „Антикорупция“.