Новини

СГП протестира решението на СГС за мярката за неотклонение на Румяна Ченалова

СГП протестира решението на СГС, с което спрямо обвиняемата Румяна Ченалова бе определена мярка за неотклонение „Парична гаранция" в размер на 8 000 лева. Прокуратурата счита, че най - адекватна на демонстрираното процесуално недобросъвестно поведение от обвиняемата Ченалова е най -тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража". След като е била надлежно уведомена, че трябва да се яви пред разследващите органи, тя не е сторила това. В протеста са изложени подробни съображения за неспазването на Наредбата за медицинската експертиза, която предвижда не само установяване на влошено здравословно състояние, но и становище на лекарска комисия, че това състояние е пречка за обвиняемия да се яви пред орган на съдебната власт. Такова становище липсва в представените до момента от обвиняемата и защитниците й медицински документи. Това е наложило разпита на лекарите, които са ги издали. Категоричното им мнение, изразено пред разследващите е, че въпреки констатираното влошаване на здравето на обвиняемата Ченалова, то не е било с такъв характер, че да препятства участието й в насрочените процесуално следствени действия, за които е била уведомена. Необходимостта от прилагане на най - тежката мярка за неотклонение е обоснована и от провежданите активни действия по разследване, включително и по отношение на констатираните от първоинстанционния съд данни за корупционно престъпление. Според прокуратурата налице са и достатъчно доказателства в подкрепа на обвинителната теза за извършено от обвиняемата престъпление по служба.