Новини

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев беше избран за заместник-председател на Икономическия и социален съвет

На 20 април 2015 г., беше проведена Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС), по време на която  Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, беше избран за заместник-председател на ИСС от квотата на работодателите. Кандидатурата на  Домусчиев беше подкрепена с пълно единодушие от трите групи.  Икономическият и социален съвет е “гражданският парламент” на България. Той обединява различни организации на гражданското общество у нас с общи интереси. Характеризира се с реално представителство на трите основни групи граждански организации – работодателски, синдикални и други организации с общи интереси. Икономическият и социален съвет е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Със създаването на ИСС като нова институция на гражданския диалог у нас започна и нов етап в развитието на организираното гражданско общество. ИСС е “консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие”. Така приетият от Народното събрание през 2001 г. Закон за Икономическия и социален съвет регламентира неговия статут. Като действащ орган съветът е конструиран с провеждането на първата му пленарна сесия на 10 декември 2003 г. През април 2012 г. той започна третия си четиригодишен мандат. България е първата от новите 12 страни-членки на Европейския съюз, в която ИСС се изгради и развива успешно по модела на Европейския икономически и социален комитет - като нов тип институция, напълно независима от законодателната и изпълнителната власт. ИСС се утвърди като постоянна институционална форма за консултации, диалог и информация на гражданското общество. Той изразява и защитава интересите на гражданското общество, като представя съгласуваните позиции и предложения на членовете на ИСС пред изпълнителната и законодателната власт. За целта съветът приема становища, резолюции и анализи и организира публични консултации по значими обществени проблеми - икономически, социални, образователни, демографски, здравни и др.