Новини

Два нови обекта по схема „Градска среда“ ще реализира община Казанлък

По схема „Градска среда“ община Казанлък осъществи мащабния проект за основна реконструкция на парковете „Розариум“ и „Тюлбето“. В национален мащаб реализацията на икономии по Оперативна програма „Регионално развитие“ даде възможност със спестения ресурс да бъдат финансирани допълнителни обекти по схема „Градска среда“. Община Казанлък ще изпълни два такива обекта върху 3 площадки. Първият допълнителен обект, който е на стойност 388 127 лв.,  ще се осъществи върху две площадки. Първата е облагородяване на пространство на ул. „Бузлуджа“, където ще се изгради спортно игрище, детска площадка, площадка за фитнес на открито и ще бъдат асфалтирани алеите. Втората площадка по този обект е изграждане на парк на ул. „Петко Д. Петков“. Тук ще се изградят площадка с детски съоръжения, фитнес площадка, ще се реконструира алейната мрежа и ще се обнови растителността, като се запазят дървесните видове. Вторият допълнителен обект, който ще се реализира по схема „Градска среда“, е изграждане на спортна площадка северно от Младежкия дом. Тук ще бъдат изградени съоръжения за пързаляне с байкове и скейтборди и изкуствени стени за катерене. Стойността на този обект е 291 967 лв. След проведена обществена поръчка е избран изпълнител на дейностите.