Новини

Проектите по Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще бъдат изпълнени до края на 2019 г.

_MG_7660[1] Двата договора, които днес подписваме осигуряват изпълнението на изключително важни проекти. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която заедно с вицепремиерът Томислав Дончев и посланикът на Конфедерация Швейцария в България Н.П. Денис Кнобел подписаха две споразумения за проекти по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  Споразуменията засягат "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита" и "Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци". Двата проекта ще се изпълняват от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.  Стойността им е 27,4 млн. швейцарски франка. Министър Василева поясни, че на територията на страната има много  пестициди и е направено специално проучване. "Благодарни сме на швейцарското правителство за подкрепата, която ни оказва, за да подпомогнем и общините със справянето на този проблем", каза още тя. "Финансирането по първия проект на Българо-швейцарската програма е в размер на 23 млн. швейцарски франка и ще бъде осигурено, за да обезвредим старите пестициди. Голяма част от тях са от 80-те години на миналия век и съставляват много сериозен риск за населението. ", добави Василева. Тя подчерта, че другият проект, който се финансира е свързан с обезвреждането на опасни отпадъци от бита. "Това е изграждането на пилотни модели в 5 общини, които ще обслужват 17 по-малки населени места. Това е и начин, чрез който промотираме политиките за ресурсна ефективност, за справянето със задачата да намалим количеството депонирани отпадъци и те да се третират по безопасен начин. Вторият проект е на стойност над 5 млн. швейцарски франка. И двата проекта ще бъдат изпълнени в рамката на програмата до края на 2019 година", допълни министър Василев. От своя страна Томислав Дончев коментира, че подписването на тези документи е ярък пример за това как добре таргетираните усилия могат да дават резултат. „Опитахме се по време на преговорите, по време на разписването на проектите да фокусираме финансирането там, където нямаме осигурен ресурс. Това е чудесна илюстрация, как на базата на един проект можем да решим проблем, съществувал от десетилетия", сподели вицепремиерът. Дончев поясни, че швейцарската програма покрива много широк спектър от дейности, не само в сферата на околната среда, но и в социалната, както в областта на сигурността и при неправителствените организации.