Новини

Софийски градски съд обяви фалита на КТБ

Софийски градски съд обяви фалита на КТБ. Съдът определи като начална дата на неплатежоспособността на банката 6 ноември 2014 г., когато бе отнет лиценза й. С избора на датата на неплатежоспособност съдът на практика бетонира всички прихващания, извършени след поставянето на КТБ под особен надзор до отнемането на лиценза ѝ. БНБ настояваше съдът да определи за начална датата на неплатежоспособността 30 септември 2014 г., когато излезе одитният доклад, в който се констатира, че КТБ е с отрицателен капитал. Решението може да бъде обжалвано в седемдневен, но подлежи на незабавно изпълнение, което не спира с жалбата. Сроковете за обжалване са изключително кратки, а само БНБ и прокурорът имат право на жалба и протест.