Новини

10 млн. евро за Вертикалния газов коридор

България бе домакин на първата среща на Работната група на високо равнище и на експертната работна група за „Вертикалния газов коридор“ по инициатива на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. По време на срещата, акционерите в проектната компания за изграждане на междусистемната връзка Гърция – България подписаха основните принципи, които ще залегнат в споразумението за развитието на проекта. Одобрен бе и бюджетът на компанията за 2015 г., който възлиза на 10 млн. евро. По думите на министър Петкова постигнатият днес напредък позволява строителните дейности по интерконектора да започнат през месец март 2016 г., а тръбата да бъде изградена до 2018 г. По думите на Петкова свързването на мрежите на Гърция, България и Румъния е в унисон с целите на Европейския енергиен съюз за сигурност и постигане на по-свързан, конкурентен и устойчив енергиен пазар. Един от водещите приоритети на българското правителство е реализацията на газовите връзки със съседните на България страни, допълни Петкова. „Ключов сред тях е интерконекторът с Гърция, за който получихме подкрепа и разбиране както от ЕК“, заяви тя. „Газовата карта на Югоизточна Европа се променя. В този процес ние работим активно, за да сме готови за всички възможни сценарии - транспонирането на газ в различни посоки и получаване на газ от различни източници, включително и местен добив. Често говорим за диверсификация и независимост. Ако няма свързаност между съседните държави, тези понятия са празни. Нужни са ни споразумения и договорености за транзит на газ“. Това каза в рамките на срещата вицепремиерът Томислав Дончев. Изграждането на необходимата инфраструктура в рамките на „Вертикалния газов коридор“, свързващ Гърция, България и Румъния ще осигури непрекъснати двупосочни доставки. По-доброто регионално сътрудничество между страните ще гарантира сигурността на газовите доставки и ще даде възможност за по-лесен достъп до финансиране на проектите от общ интерес. Страните се ангажираха да изготвят анализ на съществуващата газопреносна мрежа на тяхна територия, както и да очертаят възможните източници и маршрути за доставка на природен газ с цел осигуряване на надежден пренос на природен газ от Юг на Север и обратно. Работната група на високо равнище „Вертикален газов коридор“ ще заседава във формат министри поне два пъти годишно, а експертният състав ще провежда минимум три заседания за същия период. По време на първата среща днес в София трите страни приеха принципно правилата за работа на работната група и поеха ангажимент те да бъдат изпратени на ЕК за последващо съгласуване. Домакин на следващото заседание на експертната подгрупа през юни ще бъде Букурещ, а на групата на високо равнище през октомври Атина. „Вертикалният газов коридор” е съвместна инициатива между България, Гърция и Румъния насочена към засилване на регионалното енергийно сътрудничество чрез гарантиране сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в съответствие с позицията на Европейската комисия от срещата в София, че всяка страна от региона на Централна и Югоизточна Европа трябва да има поне три източника на природен газ. Инициативата за „Вертикален газов коридор“ е регионална подгрупа към Групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Подгрупата ще сътрудничи и ще работи в тясна координация с Групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа, за да се подобри кооперирането, инфраструктурата и доставките на природен газ в региона. В срещата участваха вицепремиерът на България Томислав Дончев, министърът на производственото реконструиране, околната среда и енергетиката на Гърция Панайотис Лафазанис и Адриан Албулеску, държавен секретар в министерство на енергетиката на Румъния.