Новини

Кметът на София Йорданка Фандъкова участва в партньорска международна среща по политиките в областта на науката и иновациите

В Столичната община се проведе среща на експерти от международен панел в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник-министъра на образованието и науката Костадин Костадинов, представители на бизнес асоциациите и организации в България, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с политиката в областта на науката и иновациите и връзката наука-бизнес. На срещата присъстваха представители на Експертния съвет по наука, технологии и иновации и по бизнес към кмета на Столична община. Работната среща е във връзка с новия механизъм, стартиран от ЕК за подкрепа в областта на политиките, с който да се помогне на държавите членки на ЕС да реформират политиките си в областта на научните изследвания и иновациите. Политиките на Столична община в областта на иновациите се разглеждат от Експертен съвет, по наука, технологии и иновации, който създадохме в Столична община. В него членуват на доброволни начала изследователи и научни работници от всички университети и академични институции. В съвета са разгледани и обсъдени различни проекти за създаване на научно-технологични центрове за ускорено технологично развитие и иновации. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Процесът на взимане на решения в общината се подпомага и от Бизнес съвет, в който безвъзмездно участват представители на работодателските асоциации в България. Експертна група работи по Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София.