Новини

Започва превантивно контролирано изпускане на водни количества от язовир „Кокаляне” в коритото на р. Искър

Дебитът на изпускането на води ще е със стъпка от 5 куб. м/ сек. до 30 куб.м./ сек. Програмата е съставена от „Язовири и каскади“ ЕАД и „Напоителни системи“ ЕАД. Дейностите ще стартират на 23 април 2015 г. и ще продължат няколко дни през светлата част на денонощието. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Плановото изпускане се прави с цел превенция от наводнения. Дейностите се координират от екипи на Столичната община, Министерството на вътрешните работи, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението, Басейнова дирекция към МОСВ, Национална електрическа компания и областните управители на София-град и София – област. По време на контролираното изпускане ще бъде извършено и тестване на системата за реакция при кризи с участие на всички компетентни институции.