Новини

74% от ОПНОИР са за капиталови инвестиции

Приемът на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) най-вероятно ще бъде отворен през юли, а класирането на проектите ще започне от септември. Това съобщи пред Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове зам.- министърът на образованието проф. Николай Денков. Оперативната програма е одобрена от Европейската комисия (ЕК) през февруари. Бюджетът ѝ е 673 млн. евро, от които 596 млн. евро европейски средства. 74% от ресурса на програмата са за капиталови инвестиции. „Насоките за кандидатстване по програмата вероятно ще бъдат готови през юни“, обясни Денков. На 26 и 27 май ще заседава и Комитет за наблюдение, на който ще се актуализира индикативната работна програма за текущата година. „По „Техническа помощ“ за тази година е предвиден бюджет от 54,7 млн. лв. и до момента не похарчен нито лев“, отговори на зададен от депутатите въпрос Денков.