Новини

Ивайло Калфинр министър на труда и социалната политика:

Предлагаме нов вид трудов договор

Предлагаме нов вид трудов договор, с който работодателите ще наемат по-гъвкаво работници, а безработните няма да губят социалните си придобивки. Това каза министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на представяне на предложение за промени в трудовото законодателство.
"Предложението дойде от Министерство на земеделието и храните и мисля, че там нуждата е най-голяма. По-нататък ще мислим за допълнителни форми за по-гъвкави възможности за заетост. Със законопроекта създаваме нова разпоредба по чл. 114 "А", с който се регламентира сключването на трудов договор между работник и земеделски стопанин за работа за един ден. Засега сме включили сектор „Плодове”, „Зеленчуци” и „Розобер”. Става въпрос за земеделските производители, които имат нужда кампанийно да наемат много хора за кратък период от време", заяви Калфин. Той посочи, че трудовите договори ще съдържат данни за място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, времетраене на работата. "Възнаграждението ще се изпраща лично на работника. Времето няма да се признава за трудов стаж, но ще се признава за осигурителен стаж. Това означава, че съответното време ще му се признае, когато се отчита времето, в което се е осигурявал няма да има длъжностна характеристика и да се издава заповед за трудовия договор", каза още министър Калфин.