Новини

Ивелина Василева: С изграждането на регионалното депо във Велико Търново ще бъдат закрити пет сметища, които не отговарят на изискванията

Днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира работата по изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. Проектът е на стойност30 648 232 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.   „Този проект е последният одобрен по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативната програма, но получих уверение от изпълнителите, че работата по обекта ще приключи през месец август тази година“, коментира министър Василева.   С реализацията на проекта ще се преустанови експлоатацията на действащите пет сметища, които не покриват стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. Ще се ограничи вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще се повиши качеството на живот в регион Велико Търново посредством по-висока степен на здравна безопасност.   „Отпадъците не трябва да се приемат като бреме от общините, а и като възможност за генериране на допълнителни финансови средства от тях“, призова Ивелина Василева.   На инспекцията на място присъства и Яна Георгиева – главен директор в Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите.