Новини

Район „Овча купел“ е готов с проект за ВиК за 28,5 млн. лв.

С 28,5 млн. лв. ще изградят канализацията и водопроводната система в столичните квартали "Горна баня" и "Овча купел". Вече е на финала първият етап от проекта, който догодина може да започне да се изпълнява. Това заяви кметът на район "Овча купел" Христина Семерджиева на пресконференция в БТА. Районът е бенефициент по програма за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда" към Министерство на околната среда и водите. Проектът включва подмяна и изграждане на 15 километра водопровод и канализация в кварталите "Овча купел" за местността Овча купел –стара част и "Горна баня", заедно с вилната зона. 6 км. са за „Овча купел“. Изпълнението е разделено на два етапа. Първият е подготвителната част, която е струвала 1,39 млн. лв. По този етап са изготвени и одобрени проектите за ВиК мрежите за двата квартала. Направен е и доклад за съответствие на инвестиционните проекти. Изготвен е още анализ за разходи и ползи от проекта. "В момента за окончателното финализиране на първия етап предстои издаването на разрешение за строеж за двата квартала", обясни Семерджиева. Вторият етап от проекта представлява самото строителство на водопровода и канализацията, което ще се финансира от новата ОП „Околна среда“ след одобрение от МОСВ на изпълнението на първата част. След като идейните проекти бъдат одобрени от оперативната програма, се сключва споразумение за отпускане на средствата за строителството. Столична община участва по проекта със съфинансиране в размер на 20% от сумата. “Ако се справим успешно с одитирането на първия етап и нямаме проблеми по ОП ”Околна среда”, се надяваме другата година през пролетта да има сключено споразумение и да започне изграждането на канализацията”, заяви Семерджиева. Реализацията на проекта ще позволи включването на около 818 нови домакинства към канализацията и 245 нови потребители към водопровода. Проектът не задоволява изцяло нуждите от ВиК в столичния район, но е сериозна стъпка към решаването му. Началото на обновлението на мрежите започна с изграждането на 4 колектора, които са пуснати в действие. 3 от тях са в кв. „Гора баня“.