Новини

Министър Москов и румънският му колега д-р Баничиоиу подписаха план за сътрудничество

В рамките на съвместно правителствено заседание на българския и румънския кабинет министър Москов, министър Баничиоиу и министър Опра подписаха План за сътрудничество в областта на лекарствената политика и спешната медицинска помощ. Планът се сключва между Министерство на здравеопазването на България, Министерство на здравеопазването на Румъния и Департамента за спешни ситуации към МВР Румъния. В Плана за сътрудничество са предвидени следните дейности: Система на спешна медицинска помощ: - обмен на информация и документация относно нормативната уредба; - обмен на експертиза и ноу-хау, включително и в случаите на бедствия и инциденти, причиняващи значителни поражения; - съвместно участие в проекти, финансирани със средства на ЕС, насочени към развитие на спешната медицинска помощ в двете страни; - обмен на експерти и обучение на здравни професионалисти - парамедицинския и медицинския персонал; - пилотен проект за трансгранични операции при спешни случаи - в района Гюргево – Русе. Лекарствена политика: - обмен на информация относно политиката за снабдяване и методологиите за ценообразуване на лекарства. Подписването на трансграничното сътрудничество е следствие от проведената преди по-малко от месец среща между д-р Москов и румънския му колега. В изпълнение на Плана ще бъдат създадени двустранни работни екипи, които ще работят на територията на двете страни.