Новини

България и Румъния декларираха подкрепата си за засилване на енергийната сигурност в региона

България и Румъния подкрепят засилването на енергийната сигурност в региона. Това е един от основните изводи от срещата на министъра на енергетиката Теменужка Петкова с румънския министър на енергетиката, малките и средните предприятия и бизнес средата Андрей Доминик Геря. Двамата разговаряха в рамките на съвместното заседание на правителствата на Румъния и България, което се проведе в Крайова. Те се обединиха около становището, че диверсификацията на източниците и маршрутите на природен газ за региона на Югоизточна Европа е приоритет. По думите на министър Петкова реализацията на проекта за изграждане на Вертикален газов коридор Гърция - България - Румъния ще даде достъп на България и Румъния до съществуващите и изграждащите се LNG терминали. Според общото мнение на двамата министри Вертикалният газов коридор ще осигури непрекъсваемост на газовите доставки между трите държави. В рамките на срещата министър Петкова запозна румънския си колега с напредъка по проекта за интерконектор Гърция – България. Акционерите в проектната компания за междусистемната връзка подписаха в сряда в София основните принципи, които ще залегнат в споразумението за развитие на проекта. Одобрен бе и бюджетът на компанията за 2015 г., който възлиза на 10 млн. евро. По думите на министър Петкова постигнатият напредък ще позволи строителните дейности по интерконектора да започнат през март 2016 г., а тръбата да бъде изградена до 2018 г.   По отношение на интерконектора между България и Румъния, министрите бяха категорични, че неговата реализация трябва да е факт до края на 2015 г. По думите на Петкова е важно румънската страна да изгради и компресорна станция на нейна територия, за да се използва в максимална степен капацитетът на връзката. Отбелязано бе, че компаниите Булгартрансгаз и Трансгаз – Румъния, работят в отлично сътрудничество за изграждането на интерконектора. Министър Петкова и министър Геря обсъдиха и предимството от разработване на местните находища на енергийни ресурси в Черно море. Според министър Геря бъдещият добив от Черно море ще засили инвеститорския интерес към Румъния и България. Двамата се обединиха около становището, че местният добив е един от най-сериозните фактори за повишаване на енергийната независимост и постигане на конкурентни цени на горивото. Петкова запозна своя румънски колега със стартираните от българското правителство конкурси за проучване и добив на нефт и газ в блоковете „Силистар“ и „Терес“ в дълбоко Черно море. Конкурсите вече са в ход, след като обявите за това бяха публикувани в Официалния вестник на ЕС на 18 април. Енергийните министри на България и Румъния Теменужка Петкова Андрей Геря и външните министри на двете страни Даниел Митов и Богдан Ауреску подписаха и съвместна Декларация за регионално енергийно сътрудничество. Двете държави приветстват започналото строителство на ТАП като първи стълб на Южния газов коридор, който ще свърже Каспийските и Централно-азиатските енергийни източници с европейския пазар, се казва в документа. Поставен е акцент и върху волята, която имат двете страни за засилване на партньорството с Азербайджан, Грузия и Турция за по-конкурентни и диверсифицирани газови доставки. София и Букурещ декларират, че ще продължат съвместните усилия, свързани със завършването на интерконектора Румъния-България и националните газопреносни мрежи, както и реализацията на проекта за Вертикален газов коридор, който ще свърже страните от Централна и Югоизточна Европа с Южния газов коридор. За задълбочаване на енергийната независимост двете държави ще работят за развитие на местния енергиен потенциал, както и LNG доставки, се казва още в декларацията.