Новини

Модернизацията на жп гара Бургас ще приключи в срок

Десислава Бакърджиева Напълно реалистично е жп гара Бургас да бъде завършена с два месеца по-рано - до ноември 2015 г. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на инспекция на обекта. В момента се изпълнява модернизацията му с финансиране по Оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013” (ОПТ). Строителните дейности на обекта започнаха през март т.г. Договорът за изпълнение на проекта „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа” бе последният подписан по ОПТ. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от ОП „Транспорт”, възлиза на около 7,2 млн. лв. без ДДС и 10% непредвидени разходи, които трябва да бъдат усвоени до края на годината. Изпълнител е ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас”, което включва „Технострой България” ООД, „Билдникс” ЕООД и „Съником” ЕООД. По време на посещението си на жп гара Бургас министър Московски заяви, че няма да прави компромис с безопасността на пътниците, както и със сроковете за приключване на проектите и призова изпълнителите за постоянен режим на работа в пролетно-летния сезон, за да бъдат наваксани закъсненията по обектите. Той увери, че фирмите имат пълното съдействие на възложителя и очаква от тях дори предсрочно завършване на строителството. По-късно министър Московски провери развитието на проекта за модернизация на жп трасето Пловдив – Бургас, който е разделен на три части. Реализацията на първата отсечка Mихайлово – Калояновец с дължина 21 км приключи през 2014 г. Позиция 2 е с дължина 120 км и обхваща трасето от Стара Загора до Зимница. Тя включва рехабилитацията на жп отсечките Стара Загора – Завой и Завой – Зимница. Очаква се строителството по това трасе да приключи в края на 2015 г. Лот 3 обхваща линиите Церковски – Карнобат и Карнобат – Бургас. Участъкът е с обща дължина от 150 км и се модернизира от ДЗЗД „Джи Си Еф – СК 13 – Трейс рейлинфра консорциум”, съставен от „Джи Си Еф” (Италия), „СК 13 – Транс­строй” АД и „Трейс груп холд” АД. Обектът трябва да бъде завършен до ноември 2015 г. Физическото изпълнение на позиция 2 е достигнало 93%, а на позиция 3 – 77%. „Предстои да направим проучвания и проектиране на интермодален терминал, който да облекчи пътната мрежа в района на Свиленград и да позволи прехвърлянето на транзитните товари от автомобилен на железопътен транспорт”, каза Ивайло Московски в Свиленград, след като се запозна със строителните дейности по проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай – Свиленград”. Той се финансира по ОП „Транспорт”. Стойността му е около 390 млн. лв., а общото физическо изпълнение до момента е 64%. По трасето работят няколко изпълнители – „Терна” АД, „Старт инженеринг” АД и Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011”, съставено от „Порр” (Австрия) и „ПСТ холдинг” АД. До края на юни ще бъде завършена тяговата подстанция в кв. „Прослав” в Пловдив. Обектът е част от проекта за модернизация на жп трасето Септември – Пловдив. Това потвърдиха изпълнителите пред министъра на транспорта, който ревизира изпълнението на СМР и по това направление. Той посети жп гарите Кадиево, Огняново и Пазарджик, както и прилежащата инфраструктура. Проектът „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа” е на обща стойност над 630 млн. лв. Той се финансира от ОПТ и е разделен на четири позиции. Първата, която обхваща трасето Септември – Пазарджик, е завършена на 40%. Строителството е поверено на консорциум „Свителски - РВП Кьоне”, в който участват „Свителски Баугезелшафт” (Австрия) и ремонтно-възстановително предприятие „Кьоне” АД. Напредъкът по позиция 2 Пазарджик – Стамболийски е 28%. Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Ай Джи Ей жп инфраструктура”. В обединението влизат българската компания „Инжстройинженеринг - Трансстрой” и испанските фирми ГЕА 21 и „Аранс Асинас”. Лот 3 Стамболийски – Пловдив се реализира от „Порр Бау” ГМБХ (Австрия) на 58%. Изпълнението на позиция 4, която включва изграждане на системи за сигнализация в участъка от Септември до Пловдив и телекомуникационни системи по трасето от Пловдив до София, е достигнало 47%. Дейностите се реализират от консорциум „ТКБ - София - Пловдив”, в който влизат „Балкантел” ООД, „Талес Австрия Гмбх” (Австрия) и „Капш Кариерком АГ” (Австрия). В рамките на посещението си в Пловдив Ивайло Московски огледа и терена в близост до жп гара Тодор Каблешков, където предстои да стартира строителството на Интермодален терминал Пловдив. По време на срещата с ръководителя на проекта министърът се ангажира да окаже съдействие за по-бързо издаване на необходимите разрешителни. Веднага след получаването им ще започ­не реалното изграждане на терминала.