Новини

Община Бургас иска сама да строи комплекс „Славейков”

Кметът на община Бургас Димитър Николов уведоми Българската федерация по борба, че общината възнамерява да прекрати едностранно договора за реализацията на спортен център в комплекс „П. Р. Славейков”. Строителното разрешение за изграждането му е издадено на 12 октомври 2012 г. и е влязло в сила на 23-ти същия месец. Срокът за извършването на дейностите е 24 месеца, което означава, че обектът трябваше да бъде завършен на 23 октомври 2014 г. До момента там е открита строителна площадка, премахнати са старите сгради, преместен е трафопостът и са извършени изкопни работи. В писмо до община Бургас инвеститорът е посочил, че неизпълнението е по финансови причини. Даден му е допълнителен срок за осигуряване на средства, който обаче също вече е изтекъл. Решението за едностранното прекратяване на договора с Българската федерация по борба ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет в Бургас. Местната власт ще настоява да й бъде дарен проектът за изграждането на спортно-развлекателния център, както и инвестираните до този момент средства за строителни работи в размер на 1,8 млн. лв. да останат за сметка на инвеститора. Така ще се компенсират неустойките по договора с федерацията. Кметът Димитър Николов заяви, че общината е готова да актуализира готовия проект и изгради голям закрит басейн с трибуни и нови зали за различни спортове. „Имаме достатъчно опит при строителството на подобни обекти, които в момента работят успешно и се посещават от много хора. Обмисляме различни варианти за осигуряването на финансиране. С реализирането на една такава идея ще осигурим повече и по-добри условия за спорт в Бургас”, каза кметът Димитър Николов.