Новини

Изграждат зелена детска градина

Айтен Гегова Изграждат зелена детска градина в София. Проектът ще се реализира в местността Кръстова вада-изток. Той беше представен от зам.-кмета на Столичната община с ресор „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина и кмета на район „Лозенец“ Любомир Дреков. Новото детско заведение ще e на площ от 3778 м2. Стойността му е 2,9 млн. лв. Проектирането му се финансира със средства от бюджета на Столичната община. Местната администрация е отделила средства за изготвяне на проекти на още 13 подобни обекта, които трябва да се изградят през 2016 – 2017 г. В проекта за строителство на ОДЗ в Кръстова вада-изток се предвиждат помещения за 6 групи - 2 яслени и 4 градински, строителството на физкултурен салон и детска кухня. Ще има и басейн, чиято вода ще бъде загрявана от соларни панели, разположени на покрива. Системата за отопление и захранване с топла вода ще е комбинирана, като ще се използва котел на газ, ток и соларни панели. Дъждовната вода, която ще се събира на покрива, ще се отвежда в специално монтиран резервоар и чрез вградена в него помпа ще се използва за поливане на двора на градината. Там ще бъдат разположени 6 детски площадки. Очаква се градината да поеме над 80% от малчуганите в района.