Новини

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект "Доизграждане на АМ "Хемус"

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) ще проведе срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” (ЯБЛАНИЦА-БЕЛОКОПИТОВО)”. Срещите за обществените обсъждания ще се проведат както следва: ·        01.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2, Актова зала, ет. 1; ·        01.06.2015 г. от 14:30 часа, в Общинска администрация, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, заседателна зала; ·        02.06.2015 г. от 10:00 часа, в Многофункционална сграда с обществени функции, гр. Ябланица, ул. „Мико Петков“ № 1-3; ·        02.06.2015 г. от 13:30 часа, в Общинска администрация, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9, заседателна зала; ·        02.06.2015 г. от 16:30 часа, в Общинска администрация, гр. Угърчин, пл. „Свобода” № 1, заседателна зала; ·        03.06.2015 г. от 09:30 часа, в Общинска администрация, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, заседателна зала; ·        03.06.2015 г. от 14:30 часа, в „Младежки център“, гр. Летница, бул. „България” № 46; ·        04.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Павликени, ул. „Руски” № 4, заседателна зала; ·        04.06.2015 г. от 15:00 часа, в Общинска администрация, гр. Сухиндол, ул. „Росица” № 106, заседателна зала; ·        05.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, Голяма зала; ·        05.06.2015 г. от 15:30 часа, в Общинска администрация, гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, зала № 1; ·        08.06.2015 г. от 13:00 часа, в Общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, заседателната зала на Общинския съвет, ет. 2 от сградата; ·        08.06.2015 г. от 16:30 часа, в Общинска администрация, гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски“ № 1, заседателната зала на Общинския съвет, ет. 2 от сградата; ·        09.06.2015 г. от 09:30 часа, в Общинска администрация, гр. Търговище, пл. „Свобода”, зала № 74; ·        09.06.2015 г. от 15:30 часа, в Общинска администрация, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5, ет. 3, заседателна зала № 311; ·        10.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, зала № 363; ·        11.06.2015 г. от 10:00 часа, в Читалище „Пробуда-1912“, гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 21; ·        11.06.2015 г. от 14:30 часа, в Общинска администрация, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, заседателна зала (партерен етаж). Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни на интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” https://www.ncsip.bg/, в съответните общински администрации,       както и в МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе и РИОСВ – Шумен. Писмени становища могат да се предоставят в сградите на Общините Плевен, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Павликени, Сухиндол, Велико Търново, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Попово, Търговище, Стражица, Шумен, Лозница и Бяла, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане. За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: г-н Николай Недялков, тел.: 02/42 43 930, моб. тел.: 0889/322 265, е-mail: n.nedyalkov@ncsip.bg или г-н Пламен Семерджиев, тел.: 02/42 43 930, е-mail: p.semerdjiev@ncsip.bg.