Новини

Наличие на дюни в къмпинг “Юг“ установи съвместната проверка на МРРБ и МОСВ

Наличие на сиви дюни на територията на морския плаж на „Къмпинг Юг“ и на самия къмпинг „Юг“ установи съвместната проверка на междуведомствената работна група, включваща представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, както и на Българската академия на науките. Тя беше създадена със заповед РД-02-14-510/17.04.2015г. на министър Лиляна Павлова и РД-241/17.04.2015г. на министър Ивелина Василева. Строежът на къмпинг „Юг“ беше спрян на 16 април 2015 г. с издаване на принудителна административна мярка от РИОСВ-Бургас заради липсата на оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие. Разчитайки на експертизата на учените от БАН, беше създадена междуведомствената работна група. Тя установи наличие на дюни, включително и под излетите две бетонни плочи. Експертите препоръчват да се промени границата на морския плаж „Къмпинг юг“, както и да се изработи специализирана карта за имота, в който са излетите бетонните плочи. МОСВ напомня, че съгласно законодателството абсолютно е забранен строеж върху дюни. Затова РИОСВ-Бургас ще предпише на кмета на община Царево да предприеме съответните действия за премахване на строежа. От своя страна ДНСК ще разпореди на кмета на община Царево да предприеме действия за спиране на строителството по реда на ЗУТ, тъй като строежът е пета категория. ДНСК също така ще сезира Върховната административна прокуратура с искане за прогласяване на нищожността на издаденото от главния архитект на община Царево разрешение за строеж №162/19.12.2012 г. за „Вилно селище“ на името на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД. През 2013 г. МРРБ чрез ДНСК отмени разрешението за строеж при упражнен строителен контрол, но заповедта за отмяната беше отменена с окончателно съдебно решение на Административен съд – Бургас с мотиви, че ДНСК не е компетентен орган да прецени наличие на нарушение на екологичното законодателство.   Докладът от проверката и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.