Новини

България засилва международните си сътрудничества в сферата на труда

„Повишаването на регламентираните трудови взаимоотношения между страната ни и други държави, както от ЕС, така и извън него, е приоритет за правителството. Разработваме сътрудничества с отделни страни, както във връзка с регламентиране на трудовата мобилност, така и за повишаване на трудовите възможности, свързани с деклариране на временната заетост и разкриване на нови регулирани работни места“, това обяви по време на участието си във втория ден на срещата на високо равнище в Хърватска, посветена на Рамката на ЕС за борба с недекларирания труд, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той обяви още интензивния диалог, който страната ни води с различни страни, във връзка с повишаване на трансграничните сътрудничества и съучастия в общите европейски пакети в сферата на труда, свързани с реализация на младежката гаранция, регламентиране на трудовата мобилност и признаването на дипломи за висше образование в отделните страни-членки на ЕС. По време на изказването си той подчерта и значението на участието на страната ни в общи проекти с други страни, за повишаване на младежката заетост и стимулиране разкриването на нови работни места. Министър Калфин подчерта факта, че страната ни е в процес на договаряне на общи проекти и със страните от Дунавския регион, свързани с борбата с недеклариранатата заетост.