Новини

Обръщение на вицепремиера Калфин по случай Световния ден за безопасност и здраве при работа

Уважаеми дами и господа, Днес отбелязваме Световния ден за безопасност на труда. На тази дата световното синдикално движение изразяват почитта и солидарността си към загиналите и пострадалите при трудови злополуки и техните семейства. Статистиката показва, че в края на всеки работен ден, около 1 милион работници стават жертва на трудова злополука. Това не са просто цифри, а човешки съдби и изгубени животи. За мащаба и влиянието на трудовите злополуки и професионални болести свидетелства и фактът, че в световен план тези инциденти са предизвикали повече смърт и инвалидност, в сравнение глобалните пандемии. Настрани от статистиката обаче, трябва да подчертаем, че неефективната превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания има дълбоки негативни ефекти не само върху работниците и техните семейства, но и върху обществото като цяло. През тази година Световният ден за безопасност и здраве при работа се провежда под мотото „Да обединим сили в изграждането на култура на превенция за безопасност и здраве при работа!“. Безспорно принципът на превенцията е в основата на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Категоричен съм, че за подобряване, както на превенцията, така и на контрола на рисковете на работното място, изключително важно е да има общи усилия, както между държавата и работодателите, така и между работниците и техните организации. Безопасната работна среда трябва да е приоритет на всеки трудещ се и всеки трудещ се трябва да знае и отстоява правата си, вписани и в Конституцията на Република България. Усилията на Министерството на труда и социалната политика и на „Главна инспекция по труда“ са насочени в посока увеличаване на контрола и превенцията на рисковете на работното място. Нещо повече – от 2014 г. на интернет страницата на инспекцията има създадена специална секция „Тежки злополуки – причини и нарушения“, чиято цел е чрез популяризиране на разследвани злополуки, да повиши вниманието на обществеността към най-често допусканите нередности на работното място, които водят до тежки, не рядко – фатални, последствия. Уверявам ви, че България ще продължава да търси най-добрите законодателни практики, които да подобрят усилията, насочени към преодоляване на проблемите, както с неправомерните трудови взаимоотношения, така и с условията на труд. Важно е да знаем, обаче, че наистина ефективно решение на тези проблеми ще има единствено тогава, когато всички ние, като общество, осъдим неправомерните трудови взаимоотношения. Защото от всеки един от нас, като част от тези трудови взаимоотношения, зависи как те ще се случват в реалността, не само на хартия под формат на регламент. Ивайло Калфин, Вицепремиер по социалната политика и демографското развитие и Министър на труда и социалната политика