Новини

Осем са кандидатите за строителството на обхода на Поморие

Отворени са офертите за строителство и надзор при изграждането на 5,8 км от път I-9 Слънчев бряг - Поморие от км 217+000 до км 222+849 – обход на град Поморие. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. Индикативната стойност е 20 млн. лв. без ДДС. 8 са кандидатите за изграждането на обходния път. Отворените оферти по реда постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на: ·  ДЗЗД „Анхиало 2015“, в което участват: „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „АБ ИНВЕСТ НН“ ЕООД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД; ·  „Автомагистрали Черно море“ АД; ·  ДЗЗД „Поморие 2015“ с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Понсстройинженеринг“ ЕАД; ·  ДЗЗД „Поморие 2015- С“, в което са: „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД; ·  „Трейс Груп Холд“ АД; ·   Консорциум Страбаг ДЗЗД, в който са: „Страбаг“ АД и „Щрабаг“ ЕАД; ·        Обединение „Мейн Иншаат“, в което са: „Метиш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, „НТФ Иншаат Тиджарет ЛТД. ШТИ. и „Ей Иншаат Маденджилик Проже Енержи Ве Туризм Санайи Дъш Тиджарет ЛТД. ШТИ.“ ·        „Иса 2000“ ЕООД. 12 са подадените оферти за строителен надзор на обекта. Те са от: ·        „ЕН АР Консулт ЕООД“; ·        „Поморие Консулт“ ДЗЗД, в което участват: „Контрол Инвест“ ЕООД, „Васстрой-Консулт“ ООД и „НБС-Инженеринг“ ООД; ·        „Трафик Холдинг“ ЕООД; ·        „Инжконсултпроект“ ООД; ·        Обединение „Инфрам 1“, в което са: „Инфрам“ АД и „Инфрам“ ЕООД; ·        ДЗЗД „СН Обход Поморие“ с участници: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Контролс“ ООД; ·        ДЗЗД „Поморие 2015“, в което са: „РУТЕКС“ ООД и „Логистика-21“ ЕООД; ·        „Пътконсулт 2000“ ЕООД; ·        ДЗЗД „Консулт-Рафаилов 2015“ с участници: „Консулт Инженерингс“ ЕООД и „Рафаилов Консулт“ ЕООД; ·        „Пътинвест-инженеринг“ АД; ·        Обединение „Евроексперт 2015“, в което са: „Геоексперт България“ ЕООД,  „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“ ЕООД; ·        Обединение „Ринг Поморие“ с участници: „Строл-1000“ АД , „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Инфра Инвест“ ООД. Предвижда се обходният път да преминава западно от Поморие, в периферната част на града. Началото на обходния път е при км 217 на път І-9, преди гр. Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в път І-9, в посока Бургас. Първокласният път е от изключително значение за Бургаския регион. Съществуващият участък, който преминава в близост до града, е натоварен и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварва пътуването. Скоростта за движение е 50 км/ч. Целта е транзитният трафик да бъде изведен от град Поморие, което значително ще повиши пътната безопасност, скоростта на движение и удобството при пътуване. Изнасянето на движението извън населеното място ще намали замърсяването на въздуха в курортния град. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.